OS ČUS ČK z.s.

 

Okresní sdružení České unie sportu Český Krumlov z.s.  je dobrovolným  spolkem  sdružujícím tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a okresní sportovní svazy  na území českokrumlovského regiónu.

OS ČUS ČK bylo založeno v roce 1991 pod názvem Českokrumlovské tělovýchovné a sportovní sdružení (ČKTSS) jako servisní organizace se samostatnou právní subjektivitou pro sportovní subjekty. V současné době je v OS ČUS ČK sdruženo 8367 členů  (z toho 6338 dospělých a  2029 mládeže)  v 65 aktivních TJ a SK. Největšími sdruženými spolky jsou TJ Spartak Kaplice s 965 členy a HC Slavoj Č.Krumlov s 696 členy.

Prostřednictvím OS ČUS ČK  se mohou sportovní spolky přihlásit ke členství v největší a nejsilnější sportovní organizaci v ČR - k České unii sportu.

Na území českokrumlovského regiónu sportují  občané ve 37 druzích sportu, v 6 z nich je ustaven okresní sportovní svaz a jsou zde organizovány i sportovní soutěže.  Největším sportovním svazem je Okresní fotbalový svaz Č.Krumlov se svými  2636 členy v 26 klubech.

 

Nejúspěšnějšími sporty českokrumlovského regiónu jsou kanoistika na divoké vodě a karate - sporty, které se mohou pochlubit ziskem světových či evropských medailí. Dalším  veleúspěšným sportem regiónu je badminton, který patří k republikové špičce jak v individuálních soutěžích, tak i v soutěžích družstev. 

hřiště    kanoistika

Českokrumlovsko, se svými přírodními krásami, je velmi oblíbeným regiónem mezi sportovní veřejností jako turistický ráj. Jsou zde provozovány téměř všechny druhy turistiky - od pěší, lyžařské až po velmi oblíbenou turistiku vodní a cykloturistiku. Nezastupitelnou roli mají, pro své výborné podmínky, v létě všechny vodní sporty a v zimě pak lyžování.

 

Při výčtu činnosti OS ČUS ČK nelze opomenout velmi dobrou spolupráci s obecními a městskými úřady a jejich komisemi pro mládež a tělesnou výchovu. Bez jejich pomoci by řada TJ, SK měla velké problémy s udržováním tělovýchovných zařízení i z financemi na vlastní sportovní činnost.