Okresní sdružení ČUS J. Hradec (OS ČUS) je samostatným spolkem. Na území okresu sdružují aktuálně celkem 77 TJ/SK (samostatné právní subjekty), které se dobrovolně přihlásí. OS ČUS mají svoji majetkovou odpovědnost a to podle znění svých vlastních stanov.  V okresním sdruženíi rovněž v současné době aktivně pracují  sportovní svazy a rovněž sporty s historickou minulostí. Tyto svazy se podílejí na řízení okresních soutěží a velmi úzce spolupracují s jednotlivými tělovýchovnými jednotami a sportovními kluby. Početně největší je okresní fotbalový svaz, který řídí soutěže pro 43 oddílů ve všech věkových kategoriích.  
Pro sdružené SK/TJ, okresní sportovní svazy, i další sportovní subjekty plní v rámci projektu Servisních center sportu významnou roli v poskytování potřebných služeb a zastupování prostředí vůči místním samosprávám. Mezi poskytované služby patří administrace a poradenství v oblasti dotací, poradenská činnost v záležitostech zákonných povinností a fungování SK/TJ jako občanských sdružení, případně ekonomické služby.
Pro organizační články sdružených republikových sportovních svazů - okresní sportovní svazy - vytváří potřebné podmínky pro práci.