"Anketa Sportovec okresu 2018"

Přípravy na vyhlášení akce SPORTOVEC 2018 se již rozběhly naplno.  

 

Vyhlášení je navrženo v těchto kategoriích :

 

  1.   kategorie mládež do 18 let, tj. ročník narození 2000 včetně - 10     jednotlivců
  2.   kategorie dospělí nad 18 let - 5 jednotlivců
  3.   sportovní kolektivy bez věkového omezení – 5 družstev

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.  zvláštní cena – výběr třech navržených k ocenění provede Město Jindřichův Hradec
  2.  osobnost regionu – nominace navrhují a schvalují členové VV OS ČUS JH

 

Anketní lísky s návrhy  sportovců a kolektivů je nutno zaslat na OS ČUS v Jindřichově Hradci nejpozději do pátku 30.11. 2018.

 

Termín slavnostní vyhlášení ankety byl stanoven na 17. 01. 2019 v Jindřichově Hradci. Nad touto akcí převzal záštitu starosta Města Jindřichův  Hradec Ing. Stanislav Mrvka.