Záznam z jednání VH OS ČUS

V zasedací místnostu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci se 30. června konala VH OS ČUS Jindřichův Hradec, z.s., která nabídla  podrobné ohlédnutí za uplynulým rokem 2019. Současně však reagovala na skutečnost vzniku Národní sportovní agentury, která by měla kritickou situaci ve financování sportovního prostředí způsobenou pomalou administrací programů z MŠMT vyřešit.

 

Delegáti valné hromady obdrželi v dostatečném předstihu veškeré potřebné podklady a vyčerpávající informace včetně ekonomických.  To umožnilo hladký, rychlý a konstruktivní průběh celého jednání.

 

Jindřich Švec, předseda OS ČUS ve svém vystoupení věnoval velkou pozornost aktuální situaci. Problémem stále zůstává nejistota a dlouhá administrace jednotlivých programů MŠMT, které nejsou doposud zpracovány. Tato situace se bohužel pravidelně každý rok opakuje. Od roku 2021 budou všechny programy administrovány nově vzniklou Národní sportovní agenturou, která zahájila svojí činnost 1. června letošního roku.

 

Dalším bodem jednání byla  informace o stavu čerpání rozpočtu za rok 2019. Rovněž byl předložen návrh rozpočtu na rok 2020.

 

Po diskusi, která se hlavně tákala problematiky evidence rejstříku sportovců na MŠMT - NSA byl předložen návrh souboru usnesení, který delegáti schválili.

 

I nadále je stěžejním úkolem pro TJ/SK aktualizace dat v databázi sportovních zařízení Jihočeského kraje. Novým úkolem je nutná evidence v novém neveřejném rejstříku na Ministerstvu spravedlnosti ve věci "Evidence skutečných majitelů". Spolky mají povinnost se do něj zapsat nejpozději do 1. 1. 2021. Všechny spolky jsou osvobozeny od soudního poplatku za zápis ve výši tisíc korun.