V rámci veřejné prezentace sportovní a tělovýchovné činnosti vyhlašuje OS ČUS v Jindřichově Hradci každoročně nejlepší sportovce a sportovní kolektivy za vynikající sportovní výsledky a vzornou reprezentaci za uplynulý rok. 

OS ČUS ve spolupráci s produkční a marketinkovou společností SPORT ACTION s.r.o  připravuje  vyhlášení nejlepších  sportovců  okresu Jindřichův Hradec (oblasti Jindřichohradecka, Dačicka a Třeboňska)  za rok 2019.

 

Vyhlášení se uskuteční v těchto kategoriích :

 

A.  kategorie mládež do 18 let, tj.  ročník narození 2001 včetně - 10 jednotlivců

B.  kategorie dospělí nad 18 let - 5 jednotlivců

C.  sportovní kolektivy  bez věkového omezení – 5 družstev

D.  zvláštní cena – výběr třech navržených k ocenění provede Město Třeboň

E.  osobnost regionu - návrhy mohou předkládat členové VV OS ČUS v Jindřichově Hradci

 

Předkládání a projednání návrhů

 

Nominaci a své návrhy pro kategorie A,B,C mohou  podat : 

 

- každá právnická osoba se zaměřením na sport se sídlem na území okresu J. Hradec,

 

- každý okresní sportovní svaz na území okresu J. Hradec,

 

- každý člen VV OS ČUS J. Hradec + pracovníci sekretariátu,

 

Nominace musí být podána písemně na předepsaném formuláři nejpozději do  22. 11.  2019 na adresu :

 

       

Okresní sdružení  ČUS, z.s., Jarošovská ul. 743, 377 01 J. Hradec

 

 

Slavnostní vyhlášení oceněných sportovců se uskuteční 16. 01. 2020 v Třeboni.