V rámci veřejné prezentace sportovní a tělovýchovné činnosti vyhlašuje OS ČUS v Jindřichově Hradci každoročně nejlepší sportovce a sportovní kolektivy za vynikající sportovní výsledky a vzornou reprezentaci za uplynulý rok. 

OS ČUS ve spolupráci s produkční a marketinkovou společností SPORT ACTION s.r.o  připravuje  vyhlášení nejlepších  sportovců  okresu Jindřichův Hradec (oblasti Jindřichohradecka, Dačicka a Třeboňska)  za rok 2020.

 

Vyhlášení se uskuteční v těchto kategoriích :

 

A.  kategorie mládež do 18 let, tj.  ročník narození 2002 včetně - 10 jednotlivců

B.  kategorie dospělí nad 18 let - 5 jednotlivců

C.  sportovní kolektivy  mládeže do 18 let  – 3 družstva

D. sportovní kolektivy dospělých nad 18 let - 3 družstva

E.  zvláštní cena – výběr třech navržených k ocenění provede Město Dačice

F.  osobnost regionu - návrhy mohou předkládat členové VV OS ČUS v Jindřichově Hradci

 

Předkládání a projednání návrhů

 

Nominaci a své návrhy pro kategorie A,B,C a D mohou  podat : 

 

- každá právnická osoba se zaměřením na sport se sídlem na území okresu J. Hradec,

 

- každý okresní sportovní svaz na území okresu J. Hradec,

 

- každý člen VV OS ČUS J. Hradec + pracovníci sekretariátu,

 

Nominace musí být podána písemně na předepsaném formuláři nejpozději do  30. 11.  2020 na adresu :

 

       

Okresní sdružení  ČUS, z.s., Jarošovská ul. 743, 377 01 J. Hradec

 

 

Slavnostní vyhlášení oceněných sportovců se uskuteční 22. 04. 2021 v Dačicích.