Kancelář generálního sekretáře

Generální sekretář a kancelář generálního sekretáře ČUS zejména:

 

  • řídí a koordinuje činnost všech odborů a součástí Sekretariátu ČUS;
  • připravuje podklady pro jednání všech orgánů ČUS a organizuje jejich jednání;
  • zabezpečuje ve spolupráci s ostatními odbory další úkoly i mimo rámec organizace, podílí se na přípravách VH ČUS a dalších celostátních akcí;
  • zabezpečuje mezinárodní agendu ČUS.

 

JMÉNO POZICE EMAIL TELEFON
Boháč Jan generální sekretář ČUS bohacj@cuscz.cz  
Zedníková Miroslava asistentka generálního sekretáře zednikova@cuscz.cz 233 017 412

Generální sekretář ČUS vede Sekretariát ČUS a řídí jeho veškerou činnost. Ukládá úkoly zaměstnancům, organizuje, kontroluje a hodnotí jejich práci. Odpovídá za přípravu jednání valných hromad a výkonných výborů ČUS, za oblast informačních technologií, za spolupráci se sdělovacími prostředky a za mezinárodní agendu ČUS. Za svoji činnost je odpovědný Výkonnému výboru ČUS, mezi jeho zasedáními předsedovi ČUS.

 

Generální sekretář ČUS přímo řídí Odbor legislativněprávní a personálníOdbor Servisních center sportuManagement sportuSekretariát Revizní komise ČUS a prostřednictvím Generálního ředitele ekonomických agend ČUS také ekonomickou činnost.