Generální ředitel ekonomických agend ČUS

Generální ředitel ekonomických agend ČUS odpovídá za ekonomiku ČUS a strategii v této oblasti, za vytváření, správu a stabilitu zdrojů ČUS, za přípravu a realizaci dalších rozhodnutí valné hromady a výkonného výboru ČUS v ekonomické oblasti. Zejména pak:

 

  • řídí a koordinuje veškerou činnost ekonomických odborů, tedy Odboru vnitřní ekonomiky, Odboru ekonomických služeb, Odboru řízení hospodářské činnosti a Archivu.
  • připravuje podklady pro jednání orgánů ČUS v rámci své odbornosti;
  • sleduje a hodnotí činnost obchodních společností s majetkovou účastí ČUS, navrhuje řešení a postupy v této oblasti.

 

JMÉNO POZICE EMAIL TELEFON
Benda Pavel generální ředitel ekonomických agend ČUS benda@cuscz.cz 233 017 233