Kancelář předsedy a místopředsedů ČUS

  • Zabezpečuje odborný, organizační a administrativně technický servis pro činnost předsedy ČUS, místopředsedů ČUS, případně dalších členů VV ČUS;
  • vede evidenci smluv a ostatních dokumentů vztahujících se k činnosti ČUS;
  • vede agendu vyznamenání a záštit ČUS, zajišťuje jejich výrobu a distribuci.

 

JMÉNO POZICE EMAIL TELEFON
Jansta Miroslav předseda ČUS jansta@cuscz.cz 233 017 411
Hájek Marek místopředseda ČUS hajek@cuscz.cz  
Pelta Miroslav místopředseda ČUS m.pelta@fotbal.cz  
Szabó Veronika asistentka předsedy a místopředsedů ČUS szabo@cuscz.cz 233 017 411

Předseda ČUS je volen v souladu se Stanovami ČUS. Řídí činnost Výkonného výboru ČUS. Je statutárním zástupcem ČUS a svou funkci vykonává dobrovolně. Mimo jiné zastupuje ČUS při jednáních se státními a jinými institucemi, při jednáních orgánů sportovního prostředí, při protokolárních a jiných významných akcích, svolává Valnou hromadu ČUS nebo řídí činnost Generálního sekretáře ČUS.