Management sportu

Management sportu je odborným pracovištěm, které zejména:

            

  • zajišťuje analytickou a koncepční činnost v oblasti práce národních sportovních svazů a SK/TJ, podílí se na koncepčním řešení obecných otázek sportu v ČR;
  • sleduje oblast vědy, výzkumu a vědeckého servisu v organizaci sportu a zprostředkovává informace;
  • zajišťuje proces přijímání národních sportovních svazů za členy ČUS, evidenci a statistiku členské základny ČUS;
  • vede evidenci národních sportovních svazů, okresních sdružení, SK/TJ a krajských organizací;
  • zajišťuje agendu zahraničního cestovního pojištění v rozsahu uzavřených smluv a dohod;
  • koordinuje přípravu Zpravodaje ČUS.

 

JMÉNO POZICE EMAIL TELEFON
Opatrný David  referát národních sportovních svazů opatrny@cuscz.cz 233 017 345
Kovář David poradce pro oblast SK a TJ kovar@cuscz.cz 233 017 416