Odbor vnitřní ekonomiky

Oddělení finanční zejména zabezpečuje:

 

  • potřebný oběh, evidenci a archivaci ekonomických informací;
  • přípravu podkladů k rozhodování o zdrojích prostředků ČUS, o způsobech jejich tvorby, čerpání a hospodaření s nimi;
  • zasílání vlastních i státních prostředků sdruženým subjektům;
  • poradenskou činnost v oblasti státních dotací.

 

Oddělení investiční a delimitace majetku zejména zabezpečuje:

 

  • evidenci nemovitého majetku ČUS;
  • převody majetku na sdružené subjekty v rámci rozhodnutí orgánů ČUS, vede evidenci tzv. opuštěného majetku a předkládá VV ČUS návrhy na jeho využití;
  • poskytování odborné poradenské služby sdruženým subjektům při realizaci státních prostředků na investice,

 

JMÉNO POZICE EMAIL TELEFON
Janouš Stanislav vedoucí odboru vnitřní ekonomiky janous@cuscz.cz 233 017 340
Chadimová Monika (MD) finanční oddělení chadimova@cuscz.cz 233 017 311
Lukačovičová Hana finanční oddělení lukacovicovah@cuscz.cz 233 017 466
Vrbová Ludmila odbor investic a delimitace majetku vrbova@cuscz.cz 233 017 305