„Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže a výkonnostního sportu“

Tento dotační program je částečně v režimu veřejné podpory a je neinvestičního charakteru.

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje.

 

 

Program obsahuje 3 opatření:

1: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v klubech a oddílech Jihočeského kraje

2: Podpora výkonnostního sportu dospělých – kolektivní sporty

3: Podpora výkonnostního sportu dospělých – individuální sporty

 

 

Příjem žádostí končí v pátek 23. 2. 2018 ve 12:00 hodin.

 

 

Podrobnosti jsou na internetových stránkých Jihočeského kraje včetně elektronické žádosti.

 

http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm