Aktuální výzvy Jihočeského kraje

Dotační program "Podpora sportu"

 

 

 

Přijímání žádostí v elektronické i papírové formě bude ukončeno v pátek 18. 1. 2019 ve 12.00 hodin.

 

 

V této první vlně je 7 opatření:

 

Č. 1 Rekonstrukce a opravy povrchů sportovišť.
Č. 2 Rekonstrukce a opravy šaten a sociálního zařízení sportovišť.
Č. 3 Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí.
Č. 4 Veřejně přístupné sportovní aktivity s převahou zaměření na mládež.
Č. 5 Přebory Jihočeského kraje.
Č. 6 Aktivity sportovců se zdravotním postižením.
Č. 7 Mezinárodní aktivity v oblasti sportu.   

      

 

Sportovní svazy a sportovní kluby mohou své žádosti v papírové formě zanechávat v naší kanceláři

do pátku 18. ledna do 10.00 hodin.

Pak zajistíme předání na Krajském úřadu.