Databáze sportovních zařízení Jihočeského kraje

V rámci neustálého vylepšování a doplňování pasportů sportovních zařízení https://iscus.cz/kraje/jihocesky

žádáme o součinnost sportovní svazy, sportovní kluby, sportovní veřejnost, vlastníky i provozovatele.

 

 

Přivítáme každý podnět od uživatelů a provozovatelů sportovních zařízení, který nám pomůže zkontrolovat, zda jsou zadané informace a fotografie vypovídající a aktuální.

V mnoha zařízeních také dochází k rekonstrukcím a změně užívání.

Očekáváme zpětnou vazbu, abychom náležitosti a informace pasportu doplnili, či opravili.

 

 

 

Kontaktujte naší krajskou kancelář, která zajistí ve spolupráci s příslušným okresním sdružením úpravu.

 

 

 

 

 

Databázi sportovních zařízení naleznete na tomto odkazu:

https://iscus.cz/kraje/jihocesky/pasport/?is_map_active=0

 

 

1097NjF.jpg       1096NTN.jpg