Dotace z Programu VIII. MŠMT jsou postupně schvalovány a vypláceny

V rámci Programu VIII. - "Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách" bylo přijato celkem 4 330 žádostíMŠMT již zpracovalo cca 60 % žádostí, které byly schvalovány v návaznosti na formální kontrolu, eventuélně též kontrolu vyúčtování dotace za rok 2016, a prostředky jsou postupně vypláceny tělovýchovným jednotám a sportovním klubům. Zbylých 40 % žádostí bude řešeno po odstranění nedostatků v jednotlivých žádostech.

 

433MWU.jpg


 

I. část schválených žádostí (celkem 1172 žádostí):                       

Program VIII. MŠMT - 1. část

 

II. část schválených žádostí (celkem 1356 žádostí):

Program VIII. MŠMT - 2. část