INFORMACE PRO KRAJSKÉ SPORTOVNÍ SVAZY

 

 
 

Krajská kancelář ČUS využívá pro svou práci již více než rok moderní komunikační prostředek Basecamp, který nám pomáhá v řešení úkolů mezi kancelářemi ČUS na různých úrovních.

 

Nyní bychom rádi do tohoto systému zapojili i krajské sportovní svazy.

 

Systém, který je pro naše sdružené subjekty připraven zdarma, nabízí mj.:1104MDF.jpg

 

 

 

  • komunikaci v týmu

 

 

 

  • plánování úkolů a projektů na jednom místě

 

 

 

  • sdílení dokumentů různých formátů, fotografií a krátkých videí

 

 

 

  • sdílení s kalendářem Google

 

 

 

 

 

 

V rámci sportovního svazu se využití nabízí pro komunikaci mezi členy vedení svazu, v jednotlivých odborných komisích i se všemi oddíly.

 

Zejména v dnešní době se ukázal Basecamp jako vhodný prostředek pro komunikaci v době nemožnosti se scházet.

 

Naše kancelář zanechává v tomto prostředí dokumenty a složky přehledně využitelné pro sdružené subjekty.

 

Každopádně se však bude jednat o dublované informace. V dosavadní komunikaci budeme beze změny pokračovat.

 

Plánujeme k tomuto pracovní seminář se zástupci krajských sportovních svazů v září letošního roku.

 

Do našeho systému se můžete neprodleně zapojit. Kontaktujte prosím naší kancelář, kde Vám podrobné informace poskytne a zapojení do systému zajistí Michaela Rybáková, tel. 778 498 398.

 

Prostřednictvím okresních kanceláří ČUS budou osloveny okresní sportovní svazy a jednotlivé sportovní kluby. Proto již nyní poskytneme zdarma aplikaci také zájemcům z řad našich sportovních klubů.