IV. MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 2019

ZÁŠTITU NAD NIMI PŘEVZALI:

 

ZDENĚK PERNES, předseda Rady seniorů České republiky

 

MIROSLAV JANSTA, předseda České unie sportu

 

IVANA STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje

 

LUDĚK PROCHÁZKA, ředitel Krajského ředitelství Policie České republiky Jihočeského kraje

 

 

 

Pořádáním byla pověřena Krajská rada seniorů a naše Jč KO ČUS, která bude také v roli organizátorů.  

Objeví se zde všichni pracovníci nejen naší krajské kanceláře, ale i okresních kanceláří.

 

 

 

K účasti jsou přizvána mužstva, která reprezentují jednotlivé kraje České republiky, hlavní město Prahu a mužstva z Maďarska, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska.

 

 

 

Na hrách se bude účastnit 21 družstev po osmi členech.

 

 

Propozice k nahlédnutí zde.