Pozvánka na dva doškolovací trenérské semináře

I.

Termín:                       Úterý 14.5.2019
Čas:                            14:30 – 16:30 hodin  (prezence 14:15 h. - na tribuně v hale)
Místo:                          Milevsko – sportovní hala u zimního stadionu
Téma:                         Kompenzační cvičení dětí a mládeže
                                    Lektor – Mgr. Ladislava Kvapilová

Účast:                         Školné 400,- Kč při prezenci (nebo na účet 262 190 369 / 0300).
                                    Doručení přihlášky na :  ks-jihocesky@cslh.cz.
II.

Termín:                      Čtvrtek 16.5.2019
Čas:                            18:00 – 20:00 hodin  (prezence 17:45 h. - na tribuně v hale )
Místo:                         Milevsko – sportovní hala u zimního stadionu
Téma:                         Kondiční trénink hrou
                                   Lektor – Filip Raptopulos

        Účast:                       Školné 400,- Kč při prezenci (nebo na účet 262 190 369 / 0300).
                                          Doručení přihlášky na :  ks-jihocesky@cslh.cz.

 

 

 

Pozvánka

 

 

Přihláška