Pracovní seminář krajských sportovních svazů 2018

Na semináři se krajské sportovní svazy dozvěděly od zástupců Krajského úřadu Miroslava Hrdiny, Jana Vodičky, Jiřího Voříška podrobnosti o Programech sportu Jihočeského kraje pro rok 2019.

 

Řešila se anketa o připravovaném vyhlášení sportovců Jihočeského kraje, které proběhne 18. 12. 2018. Dále také vyhlášení mladých sportovců do 15 a 19 let, které se bude konat 19. 3. 2019. Hovořilo se také o Olympiádě mládeže 2019 v Liberci.

 

Dalším bodem programu byla využitelnost připravované databáze sportovních zařízení, projekt na pomoc klubům v dotačních programech MŠMT a Jihočeského kraje.

 

 

859MGY.jpg