Vyhlášeny Programy sportu Jihočeského kraje 2018 ...

Jihočeský kraj vyhlásil Programy sportu na rok 2018.

Sportovní subjektu mohou žádat v těchté opatřeních:

 

Opatření č. 1: Rekonstrukce a opravy sportovišť (investičního i neinvestičního charakteru)

Opatření č. 2: Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť (investičního i neinvestičního charakteru)

Opatření č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí (investičního i neinvestičního charakteru)

Opatření č. 4: Veřejně přístupné sportovní aktivity s převahou zaměření na mládež (neinvestičního charakteru)

Opatření č. 5: Přebory Jihočeského kraje (neinvestičního charakteru)

Opatření č. 6: Aktivity handicapovaných sportovců (neinvestičního charakteru)

Opatření č. 7: Mezinárodní aktivity v oblasti sportu (neinvestičního charakteru)

Opatření č. 8: Sportovní aktivity dětí do 15 let (neinvestičního charakteru)

 

Elektronický systém umožní podávat žádosti od 18. prosince 2017 do 8. ledna 2018 do 12.00 hodin.

 

V prvním čtvrtletí roku 2018 bude v rámci sportovních programů vyhlášen dotační program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže a výkonnostního sportu.