Zápisy ve spolkovém rejstříku

 

Naše kanceláře provedly kontroly zápisů sportovních klubů ve spolkovém rejstříku.

1117NzJ.png

 

 

 

Již pro následující dotační období bude Národní sportovní agentura provádět kontroly správných údajů sportovních klubů ve spolkových rejstřících.

Správnost údajů začínají důsledně vyžadovat i samosprávy.

 

 

 

V minulém období provedly kontrolu všech spolků naše kanceláře na okresech a zjistily množství nedostatků.

 

 

Je nutné aby si kluby své zápisy a povinné přílohy daly do souladu se zákonem.

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme klubům se spojit s příslušnými okresními pracovišti, které pomohou se zápisem.

 

 

Veškeré kontakty naleznete zde.