Mediální partneři

Česká unie sportu spolupracuje se dvěma klíčovími mediálními partnery, kterými jsou Deník a deník Sport.

 

Deník vyniká regionálním zpravodajstvím a má potenciál podávat informace i z lokálních soutěží. Předpokládá se, že kontakty s regionálními / okresními redakcemi Deníku budou udržovat nejen svazy, ale také SK a TJ z dané oblasti.

 

Deník Sport a zejména jeho internetová verze pokrývá celé sportovní prostředí. Věnuje se hlavním sportovním událostem, výsledkům reprezentantů a nejvyšším domácím soutěžím nejpopulárnějších sportů.