801OGJ.png

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2020 

 

k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let. 

 

Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz).  

 

Poslední termín pro podání žádostí je stanoven na 18. listopadu 2019.