Je zakázka na nový bazén v Písku v ohrožení?

910OTE.pngPÍSEK – Ve veřejném prostoru se začínají objevovat informace o možných patáliích vypsané veřejné zakázky na nový plavecký bazén v Písku pod lesnickou školou. Nabídky firem mají být podávány do poloviny dubna letošního roku. Na veřejném profilu zadavatele zakázky jsou zveřejňovány dotazy potenciálních dodavatelů, upozornění na rozpory v projektové dokumentaci, dodatečné informace k projektu a doplnění zadávací dokumentace.

Poslední zprávou, která byla adresována i vedení města, je pochybnost nad zadáním zakázky – podle jednoho z tazatelů by údajně mohla specifikace nového tobogánu a jeho výrobce být velkým problémem a mohla by otevřít možnost pro odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Může to znamenat i zrušení výběrového řízení?

Vedoucí odboru investic a rozvoje městského úřadu v Písku Václav Filip uvedl, že v rámci dotazů probíhajícího výběrového řízení město obdrželo prostřednictvím administrátora několik dotazů týkajících se subdodavatelů projekčních prací, které zaštiťoval projekční atelier vzešlý z architektonické soutěže. „Celou záležitost usilovně řešíme a vyřešíme ji určitě tak, aby nedošlo ani náznakem k porušení zákona o veřejných zakázkách. Veškeré odpovědi k dotazům potenciálních uchazečů jsou průběžně uveřejňovány na našem profilu zadavatele," podotkl Filip.

„Co se týče odboru investic a naší spolupráce s administrátorem zakázky Michalem Šteklem tak uvádím, že probíráme více variant dalšího postupu, vždy dodržujeme platnou legislativu a ke každé akci města přistupujeme s péčí řádného hospodáře," dodal Václav Filip.

Místostarostka Petra Trambová (Pro Písek) potvrdila, že proti předchozímu výběrovému řízení z jara 2018 bylo vzneseno nesrovnatelné množství dotazů. „Průběžně je řešíme. Svědčí to o velkém zájmu firem a zřejmě i konkurenčním boji. Také se jedná o velkou a technologicky náročnou stavbu, pečlivost zpracování nabídky je tedy na místě," řekla místostarostka.

Dodala, že o zrušení výběrového řízení se neuvažuje. „Pracovní skupina ve spolupráci s administrátorem a odborem investic postupuje podle zákona o zadávání veřejných zakázek a další platné legislativy tak, aby byla soutěž o dodavatele zdárně dokončena a Písečáci se nového bazénu v dohledné době dočkali," uvedla Petra Trambová.

V zadávací dokumentaci je jako předmět veřejné zakázky stavební práce spočívající v novostavbě objektu vnitřního bazénu, venkovního koupaliště a venkovních ploch v prostoru sportovně rekreačního komplexu.

„Konkrétně bude ve vnitřní části zhotoven sportovní plavecký bazén, dětský výukový bazén a relaxační bazén. Součástí prostoru relaxačního bazénu je i vířivka a dojezdový bazén nově vybudovaného tobogánu. Ve druhém nadzemním podlaží se pak počítá s prostory pro wellness. K prostorům bazénu bude dále vybudováno odpovídající provozní i návštěvnické zázemí. Ve venkovním areálu pak budou vyhotoveny dva bazény – jeden jako brouzdaliště pro nejmenší a jeden jako kombinace skákacího bazénu s plaveckým a relaxačním. Dále budou rovněž zhotoveny venkovní šatny a hygienické a provozní zázemí. Nedílnou součástí plnění jsou i terénní úpravy, parkoviště a obslužné komunikace, připojení na technickou infrastrukturu," stojí v dokumentaci.

Předmětem plnění naopak není místní přeložka zařízení elektrické distribuční soustavy a přeložka horkovodu. Tyto přeložky budou realizovat provozovatelé těchto soustav v samostatných investičních akcích. Přeložka elektrické distribuční soustavy i přeložka horkovodu budou s vysokou pravděpodobností prostorově a termínově kolidovat s výstavbou plaveckého bazénu. Realizace vlastní stavby plaveckého bazénu tak musí být zhotovitelem prací s přeložkami v dané lokalitě koordinována.