Na sport mládeže Milevsko dává 4,42 milionu.

909YTA.jpgMILEVSKO – Na zasedání zastupitelů v Milevsku bylo schváleno rozdělení peněz z dotačních programů na podporu sportu v roce 2021. Celkem město sport podpoří částkou 4,42 milionu korun. Z toho 4,22 milionu se rozděluje na podporu systematického sportování mládeže, 100 tisíc je určeno na podporu sportovních akcí na území Milevska a dalších 100 tisíc na nákup sportovního vybavení pro mládež.

 

Kluby dostaly peníze na činnost

O největší částku na podporu činnosti mládeže žádal Hockey club Milevsko 2010, a to o 1,7 milionu. Klub se sám před projednáváním ozval, aby jeho původní žádost byla snížena, neboť v lednu letošního roku nebylo možné trénovat ani hrát soutěže. Hokejová mládež tedy obdrží 1,55 milionu. Jelikož se ale nesportuje ani v následujících týdnech, bude podle předpokladu na konci roku následovat vratka části peněz, tak jak tomu bylo za minulý rok.
Fotbalový klub ZVVZ Milevsko žádal na letošní rok o 1,3 milionu korun, obdrží 1,090 milionu. Třetím největším žadatelem je florbalový klub FBC Došwich, který žádal o 470 tisíc a dostane 410 tisíc korun. Požadavek TJ Sokol na dotaci 320 tisíc byl pokryt zcela. Klub moderní gymnastiky Proactive žádal o 330 tisíc a obdrží 300 tisíc korun. Handball club Milevsko z požadavku 277 tisíc korun má přiznáno 220 tisíc. V plné výši byl uspokojen také požadavek tenistů, ti dostanou 200 tisíc, o které žádali. Dalších 120 tisíc korun putuje ke Krasobruslařskému klubu Milevsko, který žádal původně o 200 tisíc korun. Žádost o 15 tisíc korun podal také 2N Aerobic club Milevsko a přiznánu má podporu 10 tisíc.
Dotační podpora města pokrývá u jednotlivých žadatelů uváděné celkové náklady na sezonu takto: u Hockey clubu z 61,27 procent, u fotbalistů ze 43,33 procent, o florbalistů z 26,11 procent, u házenkářů z 66,43 procent, u Sokola z 29,09 procent, u gymnastek z 50 procent, u krasobruslařského klubu z 51,44 procent, u tenisového klubu z 43,48 procent a u 2N Aerobic clubu z 38,27 procent.
Kluby uvádějí náklady na letošní sezonu v celkové výši 10 639 800 korun. Od města žádaly na činnost v součtu 4,812 milionu. K rozdělení však bylo 4,22 milionu.

Podpora sportovních akcí

U sportovních akcí pro veřejnost dostává FBC Došwich 12 tisíc korun na uspořádání Dragon cupu 2021, Školní sportovní klub při Gymnáziu Milevsko 2 tisíce na závod v orientačním běhu S mapou v ruce skrz Vinice, Handball club 5 tisíc na turnaj minižáků 6+1 a 5 tisíc na turnaj mladších žaček. FC ZVVZ získá podporu 5 tisíc korun na akci Měsíc náborů, jeho požadavek na 35 tisíc na halové turnaje byl vyškrtnut, neboť se turnaje nemohly v zimě kvůli uzavřeným sportovištím uskutečnit. TJ Sokol Milevsko dostane 9 tisíc na Letní olympijský park Tokio – Milevsko, Proactive pak 30 tisíc na 30. ročník mezinárodního závodu Milevský pohár. Částka 3 tisíce náleží Nohejbalovému klubu Tukani na turnaje pro oddíly Jihočeské krajské ligy. Krasobruslařský klubu má přiřčeno na uspořádání závodů 10 tisíc. Další 3 tisíce dostane 2N Aerobic club na třetí ročník závodů v aerobiku a 16 tisíc tenisový klub na soustředění mládeže a tři celostátní turnaje.
Tři žadatelé byli odmítnuti – spolek R Team požadoval 20 tisíc na Plavecko-běžecký pohár města Milevska a dvě žádosti podal spolek Racing rescue, a to o 11 750 korun na Železného hasiče a 23 tisíc na mezinárodní mistrovství ČR ve vyprošťování z vozidel. Tyto tři žádosti se nevešly do dotačních podmínek.

Město přispívá i na vybavení

Dalších 100 tisíc se rozdělovalo na nákup sportovního vybavení pro mládež – FBC Došwich dostane 15 tisíc, Handball club 10 tisíc, FC ZVVZ 18 tisíc, TJ Sokol na vybavení pro atletiku 11 tisíc, Proactive na gymnastické náčiní 15 tisíc, Krasobruslařský klub na nákup Plyoboxu a plyometrické sady a reprezentačních body pro tým synchronizovaného bruslení 5 tisíc, Hockey club 18 tisíc, Adéla Kašparová na kostýmy pro sportovní soutěže 5 tisíc a 2N Aerobic club na nákup tréninkových pomůcek 3 tisíce korun.

Z loňských dotací se vracelo

Z dotací poskytnutých městem na systematické sportování mládeže kluby část peněz vracely, neboť nebylo možné po celou sezonu sportovat. TJ Sokol vrátil z 345 tisíc částku 8306 korun. FC ZVVZ z 1,040 milionu vrátil 144 880 korun. Hockey club z 1,7 milionu odevzdal zpět 330 421 korun, spolek Prunum z 5000 částku 1600 korun, Proactive z 290 tisíc vracel 50 402 korun, tenisový klub z 200 tisíc vrátil 51 112 korun, Došwich z 380 tisíc celkem 78 389 korun, Karate-P-klub z 10 tisíc částku 1330 korun, Handball club z 200 tisíc 64 205 korun, 2N Aerobic celých 5000 využil a také Krasobruslařský klub ze 120 tisíc nevracel nic. Naopak celou částku 5000 vrátili DDM Milevsko, Nohejbalový klub Tukani, Ivo Bukač za házenkářský tým chlapců Crazy brothers a Ilona Jelínková. Celkem se městu z loňských dotací na činnost mládeže vrátilo 750 645 korun.
Dalších 51 tisíc se vrátilo do rozpočtu města z neuskutečněných sportovních akcí. 2N Aerobic club vrátil 3 tisíce, DDM 2 tisíce, R Team 8 tisíc, SPOS Milevsko 5 tisíc, Handball club 10 tisíc, Junior cycling projekt team 5 tisíc, Adéla Kašparová 5 tisíc, Nohejbalový klub Tukani 3 tisíce, Racing rescue 5 tisíc a Ivo Bukač z Crazy brothers 5 tisíc.