Okresní sdružení ČUS Prachatice, z.s. je samostatným spolkem. Na území okresu sdružuje aktuálně celkem 53 TJ/SK. OS ČUS mají svoji majetkovou odpovědnost a to podle znění svých vlastních stanov.  V okresním sdružení rovněž v současné době aktivně pracují  sportovní svazy a rovněž sporty s historickou minulostí. Tyto svazy se podílejí na řízení okresních soutěží a velmi úzce spolupracují s jednotlivými tělovýchovnými jednotami a sportovními kluby. Početně největší je okresní fotbalový svaz, který řídí soutěže pro 23 oddílů ve všech věkových kategoriích.  
Servisní centrum sportu plní významnou roli v poskytování služeb pro sdružené SK/TJ, okresní sportovní svazy, i další sportovní subjekty. Mezi poskytované služby patří administrace a poradenství v oblasti dotací,ekonomické služby a poradenská činnost v záležitostech zákonných povinností a fungování SK/TJ jako spolků.