Manuál řízení sportovního klubu

 

 

420YTQ.png

 

 

Na nárůst administrativy v činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů, v níž se jejich funkcionáři už přestávají orientovat a často ji zvládají jen s velkými obtížemi, zareagovala ČUS vydáním Manuálu řízení sportovního klubu

 

Cílem této publikace je provést čtenáře základními otázkami vzniku, existence (vč. řízení) a zániku spolku (sportovního klubu) v návaznosti na právní úpravu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dalších právních předpisů souvisejících se „spolkovým životem“.

 

Manuál je systematicky členěn do kapitol od založení až po zánik spolku. Čtenáři se mohou mimo jiné seznámit se základními povinnostmi spolku, možnostmi jeho organizační struktury vč. personálního zajištění jeho fungování, s jeho ekonomikou (možné zdroje příjmu, účetnictví daně apod.), rovněž i se základními principy marketingu a dalšími praktickými radami i s odkazy na další zdroje informací.

 

V neposlední řadě je cílem této publikace seznámit širší sportovní veřejnost s rozsahem služeb poskytovaných Českou unií sportu, resp. jejich Servisních center sportu ČUS, která mohou všem funkcionářům sportovních klubů usnadnit výkon jejich funkcí v návaznosti na dnes již značnou administrativní zátěž a umožnit jim tak věnovat se co možná nejvíce hlavnímu účelu jejich klubu.

 

 

313Y2F.png  Manuál řízení sportovního klubu