Informační systém ČUS

Česká unie sportu (dříve ČSTV) provádí na základě aktuálního pokynu předsedy ČUS každoroční šetření o stavu členské základny ČUS. Ke sběru údajů o členské základně, ale také pasportu sportovních zařízení a základních ekonomických údajů slouží Informační systém ČUS.

 

Evidence členské základny ČUS a pasport sportovních zařízení

Ze získaných údajů je každoročně sestavována statistika členské základny ČUS.

 

Program ke stažení v modifikacích pro jednotlivé úrovně použití

Pro SK/TJ verze 3.01: plná instalace, aktualizace, knihovny, návod

Pro národní sportovní svaz: plná instalacenávod

Pro okresní sdružení ČUS verze 3.01: plná instalace, aktualizace, návod

Pro krajskou organizaci ČUS: plná instalace, aktualizace

Aktuální číselníky (okresy, sportovní sdružení a sportovních odvětví - import číselníku je potřeba provést v IS ČUS pod volbou Číselníky)