Zásady poskytování právních služeb

Rozsah :

 • zodpovězení dotazů

 • zasílání vzorových dokumentů

 • služby obecného charakteru využitelné i pro ostatní subjekty (zveřejněny na webu)

 • zpracování stanovisek a konkrétních dokumentů

 • osobní konzultace v rozsahu maximálně 1 hodiny

 

Forma  :

 • písemné či emailové dotazy

 • telefonické pouze v rámci již zodpovězeného písemného dotazu k doupřesnění

 

Cena  :

 • 100,- až 300,- Kč podle náročnosti dotazu či požadavku na zpracování (o zpoplatnění služeb rozhodne Mgr. Petrusová)

 • služby obecného charakteru s využitím pro ostatní subjekty jsou zpracovávány zdarma

 

Lhůta :

 • standardně 3 týdny

 • výjimečně 2 týdny

 

Úhrada  :

 • na fakturu

 • v případě, že nebude uhrazena, příště nebude právní pomoc poskytnuta