Postup nákupu softwaru firmy Microsoft v rámci licence Microsoft Select

Od roku 2003 mohou členové České unie sportu (dříve ČSTV) využívat možnost zvýhodněného nákupu softwarového vybavení od společnosti Microsoft v rámci licence Microsoft Select. Prodejcem SW je firma ASSECO Czech Republic a.s., která k distribuci a technické podpoře využívá síť firmy PVT a.s. Objednaný SW je dodáván buď poštou, nebo elektronicky.

 

V rámci této smlouvy mohou členové ČUS, kteří v posledním zdaňovacím období nevykazovali majetek přesahující 30 mil. Kč, měli zisk menší než 200 tis. Kč a neměli ztrátu vyšší než 400 tis. Kč, pořizovat SW od společnosti Microsoft (např.: operační systém Windows, sadu programů MS Office nebo její součásti a další programy) za výrazně zvýhodněných podmínek.

 

Předpokládáme, že nabízený SW je natolik známý, že máte poměrně jasnou představu, jaký SW pro potřeby Vaší sportovní organizace potřebujete, přesto je možné obrátit se na pověřené osoby dodavatele:

 

V pracovních dnech od 9 – 17 hodin

Zdeněk Čmelík, tel.: 737 273 690, email: zdenek.cmelik@gmail.com

 

Člen ČUS (SK/TJ, okresní sdružení nebo krajská organizace ČUS, národní sportovní svaz) si objedná požadovaný SW dle pokynů pověřené osoby emailem nebo faxem na č: 377 240 565,  266 198 600.

 

V objednávce je třeba uvést následující údaje:

  • evidenční číslo ČUS
  • celý název subjektu (viz registrace MV ČR)
  • kontakt na osobu objednatele (telefon, mail)
  • adresu, kam poslat SW + licence(poštou, mailem)
  • fakturační adresu
  • zda požaduje instalační média

 

Dodavatel vyřídí objednávku do 5 pracovních dní a zašle objednavateli požadovaný produkt poštou na dobírku, nebo mailem (v případě objednání pouze licence, bez instalačních médií) a fakturu poštou.

 

 

Pro řešení případných technických problémů při instalaci zakoupených programů je možné použít také službu: Non-stop HelpDesk tel.: 266 198 366, email:  helpdesk@pvt.cz.

 

V případě nejasností či problémů kontaktujte nás na tel. 233 017 416 nebo na mailu kovar@cuscz.cz.