Úrazové pojištění pro úrazy do 31. prosince 2012 - Kooperativa

Nárok na plnění ze smlouvy je možné uplatnit až 3 roky po úrazu.

 

Formulář oznámení škodné události

 

Poškozený vyplňuje v podstatě celý tiskopis dle průběhu pojistné události. Do rubriky „Číslo pojistné smlouvy (pojistky)“ se vyplňuje číslo smlouvy, která byla účinná v době vzniku úrazu:

 

 

Poškozený nevyplňuje pouze rubriku „Vyjádření právnické osoby, která sjednala pojištění ve prospěch fyzické osoby“, kterou vyplní sama sportovní organizace (SK/TJ, národní sportovní svaz) pořádající akci, při které k úrazu došlo. Oprávněnost oznámení pojistné události potvrdí vyplněním evidenčního čísla SK/TJ* nebo národního sportovního svazu, a opatřením formuláře razítkem a podpisem odpovědné osoby.

 

Vyplněný formulář zašlete na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna, Brněnská 634, 664 42 MODŘICE.

 

 

*Každý členský SK/TJ má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČUS, případně vám číslo sdělí vaše příslušné okresní sdružení ČUS.