Národní sportovní svazy

Národní sportovní svazy jsou samostatná, dobrovolná občanská sdružení fyzických a případně i právnických osob, s celostátní působností ustavená ve smyslu Zákona č.83/1990 Sb. Svoji činnost upravují vždy vlastními stanovami. Hlavní činností národního sportovního svazu je řídit a organizovat činnost v příslušném sportu na území ČR, hájit zájmy sdružených členů a zabezpečit státní reprezentaci ČR v daném sportovním odvětví. Sdružování národních sportovních svazů v ČUS upravuje Směrnice o zásadách sdružování a postupu přijímání nových svazů do ČUS, z které vychází i obecné podmínky pro přijetí svazu. O členství svazu v ČUS rozhodují delegáti členských svazů na VH ČUS.

 

Národní sportovní svaz je běžným občanským sdružením a při jeho zakládání lze postupovat obdobě jako u sportovního klubu (informace o založení SK/TJ naleznete zde). Od běžného sportovního občanského sdružení se liší především celostátní působností, obsahem činnosti a členstvím v evropských a světových sportovních federacích. Jednou ze základních podmínek je i podepsání Antidopingové charty.

 

Seznam národních sportovních svazů sdružených v ČUS - po sportech dle abecedy