Dotace na reprezentaci Jč kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu

Dne 5. 5. 2017 Jihočeský kraj zveřejnil 2. výzvu pro rok 2017 dotačního programu s názvem „Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu“.
 

Cílem tohoto programu je podpora pořádání aktivit v oblasti vědy, mládeže a sportu na území Jihočeského kraje s mezinárodním, celorepublikovým nebo celokrajským významem; podpora účasti jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodních akcích v ČR a zahraničí.
 

Poslední termín předání žádosti je v pátek 16. 6. 2017 do 12:00 hodin.            Jihočeský kraj
                       

Přesné instrukce jsou uvedeny na stránkách Jihočeského kraje, viz odkaz níže:                                                                                                                                                               

http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm