Info o dotačním programu - Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže

Jihočeský kraj zveřejnil dotační program s názvem „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže“, jehož termín vyhlášení připadl na pondělí 12. 6. 2017.
 

V rámci programu mohou sportovní organizace se sídlem a působností na území Jihočeského kraje žádat neinvestiční dotaci na pravidelnou celoroční sportovní činnost s dětmi a mládeží, přípravu krajských reprezentantů v oblasti výkonnostního sportu, přípravu sportovních talentů a realizaci systémových projektů sportu dětí a mládeže. Dotaci lze požadovat na výdaje související s činností registrovaných/evidovaných dětí a mládeže.

 

 

Žádosti je možno podávat do pátku 23. 6. 2017 do 12.00 hodin.                
                       

 

Více informací a potřebné materiále naleznete na portálu Jihočeského kraje, viz odkaz níže:                                                                                                                                                               

http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

 

 

Jihočeský kraj​