Končí termín pro žádosti z programu MŠMT Můj klub

Program MŠMT na činnost tělovýchovných jednot a sportovních klubů v roce 2019 má konečný termín pro podání žádostí 31. 10. 2018.

 

V papírové formě je možno žádosti zanechat v kanceláři ČUS do pondělí 29. 10. 2018. Předání na podatelně MŠMT zajistíme.

 

Naše kancelář je nadále připravena k pomoci se zpracováním i vybavením žádostí.

Z našeho okresu splňuje cca 70 klubů podmínky na přidělení dotace.