Statistika ČUS

Podíl mládežeVýsledky sběru statistických dat ukazují, že členská základna ČUS nedoznala k 31. 12. 2012 zásadních změn a trend mírného poklesu stále pokračuje. V 9 029 SK a TJ sdružuje ČSTV 1 428 506 členů. To představuje meziroční úbytek o 135 SK/TJ a cca 65 tis. fyzických osob, z nich téměř polovina z řad mládeže. Grafy ukazují nejvýraznější trend - snižování počtu členů u mládeže věkové skupiny 15-18 let. Ke konečnému termínu byly aktualizovány data ze všech 77 okresních sdružení a možnost dohrání vlastních dat členské základny využilo 45 národních sportovních svazů.

 

Členové ČUS jsou rozděleni do třech věkových kategorií. Do kategorie žáci/žačky spadají členové mladší patnácti let, přičemž člen, který v průběhu roku 2012 dovršil patnáct let věku,  je pro tento rok započítán do dorostu. Člen, který v průběhu roku 2012 dovršil devatenáct let věku, je pro tento rok započítán již do kategorie dospělých.

 

Podíl kategorií

Kompletní statistická data k 31. 12. 2013:

Okresy

Svazy