Komise pro restrukturalizaci sportovního prostředí (ukončila činnost k 14.5.2013) 

Hlavním posláním komise bylo připravit rozbor a navrhnout organizační strukturu sportovníc organizací v ČR.

 

Statut komise

 

Předseda:

Ing.Jiří KEJVAL - předseda Českého olympijského výboru


Členové: 
JUDr.Miroslav JANSTA - předseda ČUS, místopředseda ČOV pro sport 
 Miroslav PELTA - místopředseda ČUS 
 Ing.Marek HÁJEK - místopředseda ČUS, olympijský zmocněnec pro regiony 
 Ing.Karel BAUER, CSc. - člen Výkonného výboru ČUS 
 PaedDr.Zdeněk HANÍK,PhD. - člen Výkonného výboru ČUS 
 Ing.Jaroslav CHVALNÝ - člen Výkonného výboru ČUS 
 Mgr.Zdeněk KUBEC - člen Výkonného výboru ČUS 
 Mgr.Filip ŠUMAN - člen Výkonného výboru ČUS, místopředseda ČOV pro přidružené členství 
 

Tajemník:
 Mgr.Jan BOHÁČ - generální sekretář ČUS