Představitelé České unie sportu

 

JanstaJANSTA Miroslav, JUDr.předseda ČUS

"Přišel jsem vést transformaci ČSTV v moderní a efektivně fungující servisní organizaci, tedy Českou unii sportu. Ta by měla zastávat důstojné místo v restrukturalizovaném sportovním prostředí České republiky. Česká unie sportu se pod mým vedením vypořádá s minulostí a nastartuje mechanismy zajišťující optimální správu majetku, se kterou souvisí i případná změna sídla organizace. Jako potřebné vnímám nejen zajištění dostatečné finanční podpory pro všechny sportovní subjekty, ale také kvalitních a dostupných služeb."

 

 

PeltaPELTA Miroslavmístopředseda ČUS

"Z titulu předsedy Fotbalové asociace České republiky vnímám svou účast ve Výkonném výboru České unie sportu jako zcela jednoznačnou volbu. Domnívám se, že je mou povinností, jakožto vrcholného představitele nejsilnější sportovní asociace v naší zemi, aktivně se zapojit do dění v rámci celého českého sportovního hnutí a svými schopnostmi přispět k co nejlepšímu obrazu českého sportu."

 

 

 

HájekHÁJEK Marek, Ing.místopředseda ČUS

"Mým cílem je zabezpečit finance a nejen tak zajistit potřebný servis sportovním klubům a tělovýchovným jednotám v regionech. Významně se podílím na transformaci servisní činnosti ČUS (krajská a okresní Servisní centra sportu při krajských organizacích a okresních sdruženích ČUS) a na restrukturalizaci sportu v ČR."

 

 

 

 

BoháčBOHÁČ Jan, Mgr.generální sekretář ČUS

Generální sekretář ČUS koordinuje činnost všech odborů a součástí ČUS a řídí zaměstnance ČUS. Je odpovědný Výkonnému výboru ČUS, mezi jeho zasedáními předsedovi ČUS.