Revizní komise ČUS

Revizní komise provádí kontrolu hospodaření Výkonného výboru ČUS, jeho sekretariátu a organizačních jednotek ČUS. Dále je oprávněna provádět revize hospodaření a nakládání se státními příspěvky u členských sportovních subjektů (čl. II. odst. 1 písm. a) a b) či okresních sdružení (čl.VI.), pokud  jsou  jim  poskytovány  prostřednictvím  ČUS, a také kontrolu správnosti statistických dat ekonomické a členské povahy, které jsou členové povinni podle Stanov ČUS poskytovat. Potřebné administrativní zázemí zajišťuje Sekretariát Revizní komise ČUS.

 

Statut Revizní komise ČUS

 

Složení komise:
Předseda
BAMBULA Leopold (od 30.9.2013) - za zesnulého PaedDr. Petra Kmenta


Místopředseda
LANGR Jindřich, Ing.

 

Členové:

ČERTÍKOVÁ Miroslava, Bc.
HOMOLKA Milan
OBST Jan, JUDr.
PAZDERA Jaroslav, Ing.