Složení Výkonného výboru ČUS

 

Předseda ČUS
JANSTA Miroslav, JUDr.
Předseda České basketbalové federace

 

 

Místopředseda ČUS - zástupce národních sportovních svazů
PELTA Miroslav
předseda Fotbalové asociace ČR

 

Místopředseda ČUS - zástupce SK/TJ
HÁJEK Marek, Ing.
Okresní sdružení České unie sportu v okrese Opava

 

BAUER Karel, Ing. CSc.
předseda Českého svazu jachtingu

 

ADAMEC Radim, Ing.
Sportovní unie Karlovarska

 

HANÍK Zdeněk, PaedDr. PhD.
předseda Českého volejbalového svazu

 

HOLUB Vítězslav, Ing. 
Jihlavská unie sportu

 

HRUBÝ Zdeněk, Ing. CSc. (9. srpna 1956 - srpen 2013)
předseda Českého horolezeckého svazu

 

KRÁTKÝ Zdeněk, Mgr.
Okresního sdružení ČUS Tábor

 

CHVALNÝ Jaroslav, Ing. 
Český svaz házené

 

KUBEC Zdeněk, Mgr. 
Sportovní unie okresu Ústí nad Labem

 

KADERKA Ivo, Ing.,CSc. 
předseda Českého tenisového svazu

 

SHEJBAL Václav
Pardubická sportovní organizace ČSTV

 

ŠUMAN Filip, Mgr.
předseda České florbalové unie

 

SUK Pavel
Okresní tělovýchovné sdružení Mělník

 

VARHANÍK Libor, PaedDr.
předseda Českého atletického svazu

 

ŠACH Richard
Pražská tělovýchovná unie